Foto cedida per Amics de la Terra, Illes Balears, 9/ 2020, c. Ramon Berenguer III, Palma.

PROGRAMA DE RÀDIO NOVA ENERGIA MOBILITAT, DIMARTS 22 DE SETEMBRE DE 2020:

SECCIÓ NORMATIVA VIÀRIA. Parlam de velocitats genèriques.

  • La velocitat mínima a autopistes i autovies és 60km/h
  • La velocitat mínima a carretera convencional és 45 km/h
  • La velocitat mínima a un carrer amb velocitat 30km/h és 15 km/ h

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament de el text articulat de la Llei sobre trànsit.

Article 49 Velocitats mínimes en poblat i fora de poblat.

1. No s’haurà entorpir la marxa normal d’un altre vehicle circulant sense causa justificada a velocitat anormalment reduïda. A aquests efectes, es prohibeix la circulació en autopistes i autovies de vehicles a motor a una velocitat inferior a 60 quilòmetres per hora, i en les restants vies, a una velocitat inferior a la meitat de la genèrica assenyalada per a cada categoria de vehicles de cada una d’elles en aquest capítol, encara que no circulin altres vehicles.

Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i Seguretat Vial.

Article 19. Límits de Velocitat

1. Tot conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves propies condiciones físiques i psíquiques, les caràcterístiques i l’estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condiciones meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del seu vehicle a aquestes, de manera que sempre pugui aturar-ho dins del límits del seu camp de visió i davant de qualsevo obstacle que pugui presentar-se.
–adelantaments–

4. Les velocitats màximes fixades per les vies ràpides i carreteres convencionals que no discorrin per sòl urbà, només poden ser excedides en 20 quilómetres per hora, per turismes i motocicletes, quan avancin a altres vehicles que circulin a velocitat inferior a aquelles.

5. És podrà circular per sota dels límits mínims de velocitat en els casos dels cicles, vehicles de tracció animal, transports i vehicles especials, o quan les circumstàncies de trànsit impedeixin el manteniment d’una velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació, així com en els supósits de protecció o acompanyament a altres vehicles, en les condiciones que per reglament s’estableixin.


Article 20. Distàncies i velocitat exigible

— frenades —

1. Excepte en cas d’imminent perill, tot conductor, per reduir considerablement la velocitat del seu vehicle, haurà de assegurar-se que pot fer-ho sense risc per a altres conductors i està obligat a advertir-ho prèviament i a realitzar-lo de manera que no produeixi risc de col·lisió amb els vehicles que circulen darrere del seu, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

–distància seguretat–

2. Tot conductor d’un vehicle que circuli darrere d’un altre haurà de deixar entre ambdós un espai lliure que li permeti aturar-se, en cas de frenada brusca, sense topar amb ell, tenint en compte especialment la velocitat i les condicions d’adherència i frenada. No obstant això, es permetrà als conductors de bicicletes circular en grup, extremant en aquesta ocasió l’atenció a fi de evitar topades entre ells.

28 DESEMBRE 2018. Modificació del article 48 de l’Reglament General de Circulació referit als límits de velocitat a les carreteres convencionals amb la finalitat principal de reduir la sinistralitat viària. 7 de cada 10 accidents amb víctimes tenen lloc en aquestes vies, en les que cada any mor un miler de persones. A més. La velocitat inadequada és la causa concurrent en el 20% dels accidents de trànsit.

Aquesta modificació suposa la desaparició dels diferents límits de velocitat genèrics establerts (90 i 100 km / h per a turismes i motocicletes, en funció de si la via disposava o no de metre i mig de voral practicable) reduint-lo a una limitació general de 90 km / h. La modificació d’aquest límit de velocitat afectarà uns 10.000 km de vies. Els límits de velocitat que ara es modifiquen es van fixar a principi dels anys 80 de segle passat, quan la xarxa viària espanyola no tenia gairebé quilòmetres de vies d’alta capacitat, situació completament diferent a l’actual.

La majoria dels Estats de la Unió Europea han anat adoptant mesures de reducció de les limitacions de velocitat en aquelles vies en què no hi ha separació física de sentits, sent la tendència majoritària la limitació de 90 km / h, encara que alguns països han apostat ja per establir limitacions de 80 km / h. en aquestes vies.


La Policia de Palma sanciona gairebé un centenar d’usuaris de patinet elèctric
ÚLTIMA HORA \ A. Agüera | @ToniAguera | Palma | 2020.09.17

La immensa majoria de les sancions (73) ha tingut a veure amb circular en voreres i zones assimilades, reservada als vianants. Un total de 21 van ser advertits per circular per la calçada destinada a l’trànsit de vehicles.


http://www.mobipalma

Ajuntament de Palma sobre els VMP:

Els VMP estan autoritzats a circular només pels següents espais:

1 Pels carrils bici, amb les mateixes condicions que els cicles.
2 Pels carrers senyalitzats com a residencials mitjançant la senyal S-28, sense superar la velocitat màxima de 20 km/h.
3 Per les calçades zona 30 i carrers limitats a velocitats inferiors a 30 km/h, i els ciclocarrers sense superar els 30 km/h i sempre en el sentit de circulació autoritzat.

04 DESEMBRE 2019
La DGT publica una nova instrucció sobre els vehicles de mobilitat personal.
Als VMP no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es trauran punts a l’conductor quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Definició de VMP prevista en la propera modificació el

Reglament general de vehicles:
Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km / h.


Només poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema de autoequilibrat.

Queden exclosos d’aquesta consideració (VMP):

Vehicles sense sistema d’auto-equilibri i amb selló.
Vehicles concebuts per a competició.
Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC.
Vehicles inclosos en l’àmbit de l’Reglament (UE) N2 168/2013.

Com a norma general, els artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km / h tenen la consideració de joguines.

COMPORTAMENTS SANCIONABLES

Els VMP i altres vehicles lleugers propulsats elèctricament només autoritzen per transportar una persona, de manera que la circulació de dues persones en VMP és sancionable amb 100 € de multa (article 9.1.5.E del RGC).

Es considerarà conducció negligent i per tant punible quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectants, ja que en aquests casos, el conductor no adopta la diligència necessària per a ser vist per la resta de conductors ni la precaució necessària per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 € (article 3.1 de l’RGC)

VEHICLES COMERCIALITZATS COM VMP QUE NO HO SÓN

A causa del comerç electrònic hi ha la possibilitat d’adquirir vehicles que es venen com VMP però que no ho són, la DGT adverteix de la importància de fixar-se en les característiques tècniques de l’aparell, posant especial atenció a la velocitat, que no pot superar els 25 km / h i a la potència del mateix.

A més, si es posen en circulació, aparells que aparentment ofereixen prestacions superiors a un VMP i no compleixen els requisits de l’Reglament (UE) nº 168/2013, aquests vehicles no poden circular per les vies objecte de regulació i als seus conductors se’ls denunciarà amb una sanció de 500 € i es procedirà a la immobilització i dipòsit del vehicle. Dins d’aquest mateix grup s’inclouen els casos de VMP que hagin estat manipulats per alterar la velocitat o les característiques tècniques.

Exigeixen a Cort que el carrer Ramon Berenguer III sigui per als vianants

Amics de la Terra, Biciutat i Vianants en lluita critiquen que sigui una “drecera” per arribar al carrer 31 de desembre

ARA BALEARS PALMA 18/09/2020

Membres d’Amics de la Terra, Biciutat i Vianants en lluita s’han concentrat aquest divendres per reclamar a l’Ajuntament de Palma que el carrer Ramon Berenguer III sigui per als vianants i que el pas de vehicles motoritzats no “desvirtuï” que el carrer Blanquerna ja ho és. Els activistes han tallat un instant el trànsit per reclamar aquest canvi d’ús.


Una matització, si ens permeteu, l’article hauria de dir:

“Amics de la Terra, Biciutat i Vianants en lluita critiquen que sigui una “drecera” des del carrer del 31 de Desembre a l’Avinguda del Comte de Sallent.”

Aquesta és la qüestió. El carrer Ramon Berenguer III l’utilitzen els vehicles motoritzats com a drecera cap a Avingudes i així evitar dos semafors, el que fa que no deixin de passar cotxes per l’Èix Civic de Blanquerna, que és una zona per a vianants.


Demano per favor que, si vostè va conduïnt ii veu a persones que van a cavall pel carrer, per la carretera, per un camí sense asfaltar… baixi la velocitat i deixi espai suficient al passar pel seu costat.

Vostè no sap la reacció que pot tenir l’animal a l’hora de veure i escoltar el seu vehicle, sigui suau i proactiu, una caiguda a l’asfalt pot tenir conseqüències gravíssimes tant per al cavall com per al seu genet.

Siguem respectuosos i conscients a l’hora de conduir per sectors rurals.

Secció anunci

Renting coches

Canviar de cotxe cada 3-4 anys: així t’ho facilita el rènting

Les tendències en consum han canviat molt i molt ràpid en els últims anys. La immediatesa i la facilitat per aconseguir el que un desitja és el que preval avui dia. La gent sap el que vol, ho vol ja i sense massa problemes ni inconvenients.

I això s’aplica també als cotxes. Avui vols un model, però d’aquí a dos o tres anys potser et cansis i et vingui de gust provar un altre sense haver de complicar-te la vida per aquest canvi de vehicle.

També pot donar-se la circumstància que siguis un gran aficionat a el món de l’motor i t’agradi experimentar amb les novetats tecnològiques que es van incorporant als cotxes cada vegada amb més freqüència.

Per a totes aquestes situacions pots recórrer a el rènting de vehicles en comptes de a la seva compra, ja que et permet estrenar cotxe cada vegada que finalitza un contracte. T’estalviaràs tràmits i gestions, com contractar una assegurança o altres serveis, i podràs canviar de vehicle cada tres anys sense cap molèstia.

Però és una pràctica al ordre del dia i també per compra de cotxes:

Canvia de cotxe cada dos anys
Amb les seves modalitats de finançament i compra Peugeot Easy, ofereix la possibilitat de canviar de vehicle cada dos, tres o quatre anys en condicions avantatjoses.

Són els cotxes clin-ex, això no hi ha món que ho suporti !!!

Diverses aerolínies llancen vols amb destinació enlloc per compensar la reducció de viatges pel virus

Companyies aèries del Japó, Taiwan o Austràlia ofereixen aquests trajectes turístics per generar ingressos

EL DIARIO.ES, 15 setembre 2020

Diverses aerolínies practiquen des del mes d’agost una cosa inèdita: vols enlloc (…)


Gabriel Vallejo Gomila, ex-Regidor de Mobilitat de Palma:

“A veure qui és el polític valent que estableix les tarifes de l’ORA molt més cares que les dels aparcaments públics. Jo no ho vaig ser.”

Aixó ho ha dit en relació a un article publicat per EL CONFIDENCIAL el 2020.09.17: Els dies d’aparcar gratis s’han acabat: el seu cotxe és el seu problema, no dels altres.


Setmana negra: La mascareta no és obligatòria amb bicicleta. Diario de Mallorca, 19 09 2020

Secció ciclista experimentat

“SOBRE L’ENGANY DE LES VORERES REBAIXADES.

Durant molt de temps he pensat que posar una petita rampa per baixar de la vorera fins al nivell de la calçada en les cantonades era una bona cosa per facilitar el pas de les persones. Però de cada vegada més m’adono que això és una estafa, un petit arranjament per acontentar els vianants però mantenint-los com sempre en situació precària.

He de reconèixer que he arribat a aquesta conclusió observant els carrils bici que van a nivell de vorera més que observant les voreres en si. Però això no té importància, finalment tant el ciclista com el vianant són perdedors amb aquestes petites rampes.

Està malament! Ens semblen bones perquè estem habituats a que si no hi rampeta hauria un esglaó. Però és que no hauria d’haver ni escalon ni rampeta! Com a mínim quan es va caminant per la vorera d’un carrer principal (o pel carril bici d’un carrer principal).

Quan anam caminant o conduïnt una bicicleta pel carril bici, a cada cruïlla amb un carrer secundari, i de vegades al passar una simple entrada de garatge, ens trobem amb una rampeta que ens fa baixar al nivell de la calçada i després una altra rampeta per tornar a pujar a la vorera. No és que sigui un esforç. És una qüestió psicològica. Hem de baixar de la vorera i travessar el carrer. Abandonar el nostre espai per momentàniament aventurar en el territori del cotxe. Per cert aquest carrer secundari normalment té un stop o un cediu el pas i el vianant un pas zebra.

Doncs bé: cal canviar la situació. ¡Donar continuïtat a la vorera i crear una discontinuïtat en la calçada del carrer secundàri!

Ni rampetes, ni interrupció del tipus de sòl de la vorera. (El mateix per la pista ciclista). I clar posar una rampeta a la calçada del carrer secundària perquè els cotxes puguin pujar al nivell de la vorera i atraverar la vorera del carrer principal. Havent de pujar al nivell de la vorera i passar un canvi de tipus de revestiment.

D’aquesta manera no faria falta el senyal stop o cediu el pas, de forma evident es notària que el trànsit motoritzat creua la vorera i els conductors haurien de sortir del seu espai habitual “envaint” momentàniament l’espai protegit dels vianants (o el carril bici ).

D’acord, és ciència ficció i pot plantejar alguns problema per a l’evacuacion d’aigües pluvials. Però si es vol es poden trobar solucions. I que consti, no deman molt, només he esmentat el cas de carrers secundaris que desemboquen en principals.

Demanar molt seriosa demanar que en totes les cruïlles les voreres es mantinguessin al seu nivell i que tot vehicle hagués de pujar a el nivell de la vorera per travessar la vorera …. com a conseqüència en qualsevol encreuament la calçada tindria un o fins i tot dos ressalts ralentitzadors. No faria falta cap tipus de senyals de limitació de velocitat, les voreres tendrien una continuïtat i quan plou no hi hauria cap necessitat de baixar al gairebé obligatori baciot que es forma a les cantonades.

Ciència ficció però la proposo per meditar.”


Noticies breus:

Primera passa a Manacor per ampliar les zones de prioritat per a vianants a la ciutat.
Un carril bici de 5 quilòmetres unirà Calonge i Cala Ferrera amb més seguretat viària.
La Policia sorprèn dos joves robant una bicicleta a Palma.

97700cookie-checkCritiquen que c. Ramon Berenguer III l’utilitzen de drecera